KOMUNIKACYJNY WARIANT

Instytucjonalna definicja systemu politycznego jest często pod względem treści i zakresu podobna do kon­cepcji ustroju politycznego — ukształtowanej przez prawoznawstwo .System polityczny jest określany jako proc es i mechamzm przetwarzania impulsów społecznych w decyzje i działania polityczne. Komunikacyjny wariant funkcjonalizmu D. Eastona określa politykę jako „auto­rytatywną alokację wartości w społeczeństwie”, akcen­tuje maczenie obiegu i przetwarzania informacji, nad­miernie uwypukla dążenie do zachowania równowagi między systemem politycznym a jego otoczeniem, for­malnie definiuje cele systemu, pomniejszając konflikto­wy charakter interesów i potrzeb wielkich grup spo­łecznych. Jednocześnie zbyt duży nacisk kładzie na im- manentne cele systemu, które jakoby wynikają z je­go wewnętrznej logiki i imperatywów funkcjonalnych, a nie z konfliktu interesów wielkich grup społecznych.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)