KONCEPCJA DEMOKRACJI

Koncepcja demokracji socjalistycznej za­warta w ideologii marksizmu-leninizmu zakłada nie bierne odzwierciedlanie w decyzjach politycznych sta­nu opinii publicznej, lecz dwustronny, twórczy proces oddziaływania na tę opinię i zarazem wsłuchiwania by decyzje państwowe były możliwie naj­bardziej zbieżne ze stanem opinii publicznej. Bez tego optymalizacja decyzji podejmowanych w socjali­stycznym systemie politycznym nie jest możliwa.Drugim powodem, dla którego demokracja socja­listyczna odgrywa tak wielką rolę w tworzeniu prze­słanek efektywności systemu politycznego, jest jej zna­czenie dla unikania napięć społecznych. Społeczeń­stwo socjalistyczne nie jest pozbawione wewnętrznych konfliktów i sprzeczności interesów wyrastaj ących z nieprzezwyciężonych jeszcze różnic klasowych oraz z różnic warstwowych, społeczno-zawodowych, grupo­wych itp.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)