KONCEPCJA INSTYTUCJONALNA (STRUKTURALNA)

System polityczny jest określony jako całokształt dzia­łających instytucji (organizacji) politycznych i stosun­ków między nimi. Niekiedy podkreśla się, że chodzi tylko o zbiór organizacji realizujących panowanie kla­sowe, co wyłącza z systemu politycznego organizacje kwestionujące podstawowe zasady ustroju społeczno- -gospodarczego określonego typu .Oprócz instytucji, stosunków między nimi do systemu politycznego w strukturalnym ujęciu zali­cza się też zasady działania isystemy norma­tywne instytucji politycznych (np. konstytucje, sta­tuty, programy).Główne pytania instytucjonalnego podejścia to: jak są zbudowane formalne struktury organizacyjne? Ja­kie zachodzą między nimi stosunki? Jaką rolę pełni każdy ze strukturalno-organizacyjnych składników sy­stemu politycznego wobec społeczeństwa i innych składników systemu ?

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)