KONCEPCJA SYSTEMU POLITYCZNEGO

Materialistyczno-dialektyczna koncepcja systemu po­litycznego ujmuje ten system: w sposób genetyczno-funkcjonalny, tzn. kładzie na­cisk na możliwie pełne wyjaśnienie ciągłego pro­cesu stawaniasię systemu (determinanty po­wstawania, przekształcania się i zamierania) oraz sto­sunków między jego składnikami i stosunków między systemem a jego zmiennym otoczeniem; jako system względnie otwarty, pozo­stający w stałych sprzężeniach ze swym otoczeniem; koncepcja systemu zamkniętego zakładająca możliwość wyjaśniania ruchu i trwania systemu politycznego bez uwzględniania jego interakcji z dynamiką otoczenia jest w obrębie klasowej interpretacji procesów politycznych nie do przyjęcia.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)