KONIECZNE ISTNIENIE CZYNNIKA

Konieczne jest zatem istnienie czynnika społecznego, który reprezentowałby podstawowe interesy klasy ro­botniczej jako całości i umiejętnie kojarzył z nimi in­teresy innych sił społecznych w procesie realizowanych przemian. Zadanie to ma wybitnie polityczny chara­kter; od jego realizacji zależy poparcie mas dla socja­lizmu. Realizuje go partia klasy robotniczej. Jej kie­rownicza polityczna rola w społeczeństwie wyrasta zatem przede wszystkim z potrzeb rozwoju socjali­zmu .Partia sprawuje w społeczeństwie socjalistycznym ogólne kierownictwo polityczne przebiegiem całokształ-, tu procesów społecznych. Określa ona programowo po­lityczną treść zarządzania procesami rozwoju społecz­nego i udział w nich państwa socjalistycznego i wszy­stkich innych organizacji. Występuje ona w strukturze politycznej organizacji społeczeństwa nie tylko jako jeden z jej elementów, lecz jako czynnik decydujący, który łączy i zespala w swojej działalności wszystkie jego państwowe i niepaństwowe elementy.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)