KONKRETYZOWANIE FUNKCJI

Regulacyjne funkcje konkretyzują się w tych rezultatach działań politycznych, ‚które wpływają na określone cechy zmian dokonywających się w ma- krost rukturach życia społecznego, a funkcja innowa­cyjna to te efekty działań politycznych, które wywołu­ją zmiany w makrostrukturachoraz planowo kształ­tują ich pojawienie się i cechy istotne. Re­gulacja zmian w otoczeniu różni się od funkcji innowa­cyjnej tak jak wprowadzanie określonego ładu w to­czący się proces różni się od wprowadzania zmian no­wych.Procesy społeczne są porządkowane (dzięki czemu osiągają regularny, „prawidłowy” lub zorganizowany charcikter) poprzez regulację i śamoregulację. Samore- gulacja jest pewną formą rozproszonej, niekoordyno- wanej centralnie regulacji, jest regulacją „od we­wnątrz” toczących się procesów. Trafna jest ogólna opinia I. N. Lebiediewa, że „regulacja i samoregulacja występują jako momenty jednego procesu kierowa­nia.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)