KRYTERIA EFEKTYWNOŚCI SYSTEMU POLITYCZNEGO

Sformułujemy to zatem tak: instytucja lub system instytucji działa efektywnie wówczas, gdy swym działaniem osiąga to, czego chcą ludzie kierujący tą instytucją lub tym sy­stemem.Ktoś może twierdzić, że zrównuje się tym sposobem wszelkie jednostki lub grupy osób kierujące instytu­cjami, niezależnie od tego, jakie treści w swych dzia­łaniach osoby te wyrażają, jakim interesom i ideom służą. Tak jest w tym wypadku właśnie. Mówiąc bo­wiem o efektywności działania, nie izajmujemy się oceną postępowego lub wstecznego, moralnie chwaleb­nego albo nagannego kierunku działania, lecz jedynie tym, jak dalece działanie to jest skuteczne. Z dalszych rozważań wyniknie zresztą, że rozgraniczenie to jest przejrzyste tylko w zakresie definiowania, nato­miast do pewnego stopnia zaciera się, gdy podejmuje się konkretną analizę warunków, od których zależy, że jakieś działanie jest mniej lub bardziej efektywne.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)