KWESTIA ROZWOJU DZIEDZIN

Z kwestią rozwoju obu dziedzin teoretycznych z punktu widzenia potrzeb praktyki socjalistycznych przeobrazen, wiąże się konieczność pełniejszego ich oparcia na metodologicznych podstawach historycznego materializmu jako warunku przeciwstawienia się od­działywaniu subiektywizmu, którego niebezpieczeń­stwo jest zawsze aktualne.Konfrontacja teorii i praktyki systemów politycz­nych demokracji socjalistycznej — z jednej — a de­mokracji burżuazyjnej — z drugiej strony — należy do spraw mających największe znaczenie i wielką ostrość polityczno-ideologiczną. Jest to sprawa zawsze aktualna: choć nauka marksistowska dysponuje kapita­łem bezspornych zasadniczych ustaleń w tym przed­miocie, nie może ona ustawać w badaniu wielorakich aspektów tej problematyki w jej współczesnym rozwo­ju.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)