ŁĄCZENIE STRON

Z powyższym łączy się sprawa dwóch stron wszel­kiej działalności związanej z wykonywaniem funkcji zarządzania. Jedna strona, to organizacyjno-techniczne problemy zarządzania. Dotyczy ona albo bezpośrednie­go zarządzania procesami produkcji materialnej oraz wszelką działalnością człowieka związaną z procesa­mi przyrodniczymi (techniczne, technologiczne, biolo­giczne problemy zarządzania) albo instytucjonalno-or- ganizacyjnych form i problemów realizacji funkcji za­rządzania. I druga strona, społeczna — wyrażająca zasa­dy i zadania zarządzania, wynikające z potrzeb i intere­sów ludzi w różnych sferach stosunków społecznych. Warunki organizacyjno-techniczne określają na każdym etapie możliwości i zakres realizacji społecznych funk­cji zarządzania.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)