LIKWIDACJA PODZIAŁU

Po drugie, w procesie rozwoju socjalistycznego zarządzania postępuje likwidacja podziału na zarządza­nych i zarządzających, gdy idzie o polityczny sens tego podziału, tzn. że zanikają stosunki politycznej zależno­ści ludzi. W tym znaczeniu Lenin pisał, że w socjali­zmie: „Od chwili, kiedy wszyscy członkowie społeczeń­stwa lub chociażby ogromna ich większość nauczyła się sama zarządzać państwem […], od tej chwili zaczyna zanikać potrzeba jakiegokolwiek zarządzania w ogó­le” . Nie oznacza to, oczywiście, zaniku zarządzania organizacją produkcji i pracy społecznej oraz wykorzy­stywania produktów pracy dla potrzeb społeczeństwa. Socjalizm jest nierozerwalnie związany z likwidacją stosunków panowania człowieka nad człowiekiem.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)