LIKWIDACJA STOSUNKÓW ANTAGONISTYCZNYCH

Li­kwidacja stosunków antagonistycznych oznacza m. in. — i przede wszystkim — proces aktywizacji społecznej najszerszych mas i ich coraz powszechniejszego świa­domego włączania się do udziału w decydowaniu o ce­lach, zadaniach, kierunkach i środkach realizacji ich żywotnych interesów.Istota tego procesu polega na tym, że w warunkach społecznej własności środków produkcji powstaje obie­ktywna możliwość i konieczność udziału wszystkich członków społeczeństwa w zarządzaniu. Jest to zasad­niczy warunek realizacji sojcalistycznych przeobrażeń i likwidacji istniejących jeszcze różnic społecznych. Za­nikanie podziału na zarządzających i zarządzanych po­lega na tym, że całe społeczeństwo, wszyscy jego człon­kowie, stają się przedmiotem i podmiotem zarządzania całokształtem procesów społecznych, zarządzanymi i za­rządzającymi jednocześnie.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)