MAKROSTRUKTURY ŻYCIA

Te trzy makrostruktury życia społecznego są układem odniesienia i otoczeniem systemu politycznego; to wła­ściwości tych makrostruktur określają konfigurację po­trzeb, interesów sił i form świadomości wielkich grup społecznych w obrębie systemu politycznego.Jakie są właściwości makrostruktur życia społeczne­go .istotne dla roli systemu politycznego? Nietrudno wskazać na kilka tego rodzaju właściwości uniwersal­nych:makrostruktury życia społecznego zmieniają się; ich zmienność ma charakter pierwotnie żywio­łowy (samorzutny, niekontrolowany przez jeden ośro­dek iderowniczy), przy czym w odróżnieniu od żywio- łości przyrodniczej żywiołość społeczna jest obiektyw- no-subiektywna, a nie tylko obiektywna. Utożsamianie żywiołości zmian społecznych z ich obiektywnym cha­rakterem jest nieuprawnione. Rozproszone i przez to nieefektywne interwencje czynnika subiektywnego (świadome działania grup i jednostek) w zetknięciu z nierozpoznaną obiektywnością bytu społecznego re­produkują żywiołowość.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)