MASKOWANIE FAKTU

Co więcej, cho­dzi tu o jedność układów klasowych prawnie określo­nych. To rozdzielenie było formą maskowania faktu, że panowanie klasowe realizuje się nie tylko za po­mocą prawa publicznego, ale również prywatnego. Sto­sunki własnościowe, które ono reguluje, są przecież jądrem panowania klasowego. Miejsce obywatela w-or­ganizacji państwowej określa więc zarówno jedno, jak i drugie prawo, tylko metoda regulacji jest tu różna. Dlatego, zdaniem Gramsoiego, państwo = społeczeń­stwo polityczne + społeczeństwo obywatelskie.Jeżeli obecnie w nauce socjalistycznej zaczyna się większą uwagę zwracać na powyższą problematykę, to jest to związane z etapem rozwoju państwa socjalis­tycznego, z potrzebami tworzącej się w nim zbiorowo­ści bezklasowej, która składa zamówienie społeczne pod adresem nauki o państwie. Jest to przykład, ja­kich wiele występuje w historii nauki, jej podążania za praktycznymi potrzebami.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)