MIĘDZY WARUNKAMI

Między tymi warunka­mi zachodzi, oczywiście, ścisły związek. Nie można bo­wiem prowadzić słusznej polityki kadrowej bez demo­kracji wewnątrzpartyjnej, zaś obu tych zasad nie da się oderwać od tego, jaki jest ogólny kierunek partii, W realizacji wymienionych wyżej warunków przewod­niej iroli partii znajduje wyraz jej przewodnictwo w ży­ciu narodu. Jest to przewodnictwo partii jako całości i pizewodnictwo jej członków, od których wymaga się, aby byli przykładem szczególnie wielkiego zaangażowa­nia w realizację zadań wynikających z perspektywy rozwoju kraju. Jak stwierdza Uchwała VII Zjazdu PZPR, „działalność naszej partii powinna stanowić wzór wysokiej jakości pracy w dziele budowy rozwi­niętego społeczeństwa socjalistycznego. Partia podej­muje nowe zadania świiadoma swej misji i odpowie­dzialności, gotowa jeszcze lepiej i jeszcze pełniej wy­konywać swą kierowniczą rolę”.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)