MIEJSCE ORGANIZACJI

Jakie jest miejsce organizacji państwowej w systemie politycznym społeczeństwa i w strukturze tego syste­mu? Nie jest to problem nadający się do rozwiązania poprzez mniej lub bardziej konwencjonalne postulaty definicyjne, jednak jego rozwiązanie pośrednio zależy od wyboru definicji państwa. Państwo może być określone w dwojaki sposób: w szerokim znaczeniu — państwo to hierarchiczna or­ganizacja przymusu obejmująca całą ludność żyjącą na danym terytorium; organizacja działająca przede wszy­stkim na rzecz interesów ekonomicznych, politycznych i ideologicznych klasy władającej środkami produkcji, dzięki czemu może ona kierować całym społeczeństwem.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)