MODYFIKACJE ZNACZENIA

Dzieje się to nie bez określonych modyfikacji jego znaczenia, które zresztą wtórnie wpływają na pewne dające się obecnie odnotować zmiany w sposobie stosowania tego terminu w samej burżuazyjnej socjologii, zwłaszcza politycznej. W modyfikacjach tych zaznacza się, z jednej strony, wartościujący aspekt afirmatywny („uczestnictwo” ja­ko element właściwy de facto wyłącznie burżuazyjnej demokracji i stanowiący o jej wyższości), z drugiej zaś — aspekt krytyczno-postulatywny, pozostający w związku ze zjawiskami, których terenem są współczes­ne państwa burżuazyjne, ich organy reprezentacyjne administracyjne, w tym administracyjno-gospodarcze, oraz masowe organizacje polityczne (w szczególności partie polityczne), zawodowe, grupy interesów itp. Zjawiska te i tendencje, znane pod nazwami ,.przewa­ga egzekutywy nad legislatywą”, „biurokratyzmu”, „technokratyzmu” (societe structuree, formierte. Gesellschaft), a nawet „refeudalizacji” (społeczeństwo plura­listyczne) i podobnymi, znajdujące swój wyraz także w określonych doktrynach społeczno-politycznych, uznawane bywają za zagrożenie demokracji.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)