NA WSPÓŁCZESNYM ETAPIE ROZWOJU

Na współczesnym etapie rozwoju de­cydującym ogniwem zarządzania pozostaje paiistwo, spełniające przede wszystkim funkcje organizacyjno- technicznego zapewnienia realizacji politycznej i so­cjalnej treści zarządzania we wszystkich dzied;dnach stosunków społecznych, wśród których podstawową dziedzinę stanowi ekonomika. Ponieważ w socjalizmie nie istnieją już klasy spo­łeczne, których interesy pozostają w antagonistycznej sprzeczności z działalnością państwa jako narzędzia klasy wyzyskującej i uciskającej, zaś samo państwo co­raz powszechniej występuje jako reprezentant całego społeczeństwa, jego rola i znaczenie w procesie zarzą­dzania nieustannie wzrasta. Jest to związane z tym, że państwo socjalistyczne utożsamia się z interesami mas i kierownictwo państwowe procesami zarządzania przestaje być funkcją wyobcowanego aparatu ucisku, lecz wiąże się z coraz powszechniejszym udziałem wszystkich członków społeczeństwa w jego zarządzają­cej działalności.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)