NADUŻYWANIE TEZY

Jak z tego wynika, nadużywanie tezy o interesie kla­sy robotniczej, zwłaszcza w odniesieniu do organizacji państwowej rozwiniętego społeczeństwa socjalistyczne­go, wbrew rewolucyjnym pozorom może mieć społecz­nie zachowawcze znaczenie. Nie oznacza to, oczywiście, że kategoria interesu klasy robotniczej przeżyła się na danym etapie — powiedzmy — PRL; jest ona używa­na i jeszcze będziemy z niej korzystać w przyszłości, frze oa jednak widzieć jej określoną historycznie i zmie­niającą się — gdy chodzi o zakres jej stosowalności — rolę społeczną, aby nie popaść w dogmatyzm i frazeolo­gię nie rozumianą przez ogół społeczeństwa, a zwłasz­cza przez nowe, już w innych warunkach społecznych wychowane, pokolenie.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)