NAJBARDZIEJ ROZPOWSZECHNIONE

Najbardziej rozpowszechnione wśród teoretyków pań­stwa jest pojmowanie funkcji państwa jako „podstawo­wego kierunku działalności”, przy czym najbliższe so­cjologicznej tradycji definiowania funkcji instytucji jest ujęcie M. Sobolewskiego („całokształt skutków […] w stosunku do potrzeb i interesów”).Wywodzące się z dorobku E. Durkheima ogólne po­jęcie funkcji instytucji zostało określone przez jednego z twórców funkcjonalizmu, Br. Malinowskiego, w dwo­jaki sposób: funkcja to „zaspokojenie potrzeb przez działalność, w której ludzie jednoczą się, korzystają z wytworów i konsumują dobra” ; w tym ujęciu Malinowski nawiązuje do Durkheima, który de­finiował funkcje przez odniesienie głównie do. potrzeb zbiorowych i jednostkowych.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)