NASI AUTORZY

Nasi autorzy piszący na te tematy stoją przed niełatwym zadaniem twórczej kontynuacji mar­ksistowskiej teorii polityki przy zastosowaniu dorobku nowych dziedzin nauki (zwłaszcza cybernetyki), co po­woduje także potrzebę krytycznego przewartościowa­nia koncepcji burżuazyjnych, bez zaprzepaszczenia wszakże tych wyników badań — zwłaszcza szczegóło­wych — politologów zachodnich, które mogą okazać się przydatne. Po piąte wreszcie — a to szczególnie w związku z próbami stosowania analizy systemowej — wyraźne jest niebezpieczeństwo uproszczeń, opierania się na powierzchownych analogiach, wprowadzania in­nowacji terminologicznych bez troski o rzeczywiste po­żytki badawcze, uzależnione tutaj od spełniania przez pojęcia także na nowym terenie ich zastosowania wy­mogów operacyjności i mierzalności.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)