NIEISTOTNE DLA ROZWAŻAŃ

„Uczestnictwo” jest terminem naukowym świeżej daty. Nie spotyka się go w tradycyjnej terminologii nauki prawa konstytucyjnego, teorii państwa ani w teorii (lub filozofii) politycznej. Ostatnio jednak na za­chodzie termin ten upowszechnia się zarówno w języku praktyki politycznej, jak i w naukach politycznych i bywa przenoszony na teren prawożnawstwa, a nawet przyjmowany w tekstach prawniczych2. Dzieje się to pod wpływem socjologii, z której zapożyczenia w in­nych naukach społecznych są obecnie nader częste, a w której pierwotnie ukuto ten termin, szczególnie w związku z teorią ról społecznych. Nie wnikając w nieistotne dla naszych rozważań odrębności różnych koncepcji socjologicznych, przez „uczestnictwo” rozu­mie się tutaj udział jednostki (polegający na określo­nym sposobie jej zachowania się) w procesie społecznej interakcji. Udział ten ma specyficzne cechy ze względu na zróżnicowane, uwarunkowane społecznie i sytua­cyjnie lub także osobowościowo — orientacje oraz oczelawania, związane z zachowaniem się własnym ijosób, z którymi pozostaje się w interakcji.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)