NIEKTÓRE KONSEKWENCJE

Wskazaliśmy tu tylko na niektóre konsekwencje ak­ceptacji drugiego postulatu metodologii badań systemo­wych, bowiem z punktu widzenia naczelnego celu tego szkicu pełne rozwinięcie zasygnalizowanych tu kierun­ków myślenia nie jest konieczne.Rozpatrywanie zjawisk-procesów jako całości aktywnej, która nie jest tylko biernym mechaniz­mem jednoznacznie reagującym na oddziaływanie oto­czenia zewnętrznego, lecz jest osobliwym organizmem czynnie przetwarzającym impulsy energe­tyczne i informacyjne. Przeniesienie tej zasady metodo- ogicznej na obszar badań teorii polityki oznacza m.in. iz ce e, kierunki działania, społeczna treść rezultatów funkcjonowani a systemu politycznego jest zdetermino­wana przez impulsy otoczenia społeczno-ekonomicznego, e nie jest ich biernym odzwierciedleniem, bowiem system czynnie przetwarza te impulsy i sam wytwarza impulsy przekształcające jego otoczenie spo­łeczno-ekonomiczne.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)