NIEODŁĄCZNA CECHA

Zarządzania społecznego nie można więc utożsamiać nieograniczonym wpływem zarządzających i bier­nym , mecnamcznym wykonywaniem ich poleceń przez zarządzany Sprowadzanie zarządzania  do kwestii mechanicznego administrowania oznacza ignorowanie jego pełnej sprzeczności społecznej istoty i ograniczenie się tylko do jego organizacyjno-technicz­nej strony. Stanowisko takie, jeśli nie zostaje podykto­wane przez wąskie, egoistyczne interesy zarządzają­cych, jest wyrazem nacisku tendencji subiektywistycznych na praktyczną i teoretyczną działalność ludzi. Jako nieodłączna cecha całokształtu rozwoju społecz­nego zarządzanie i jego formy stanowią jeden z ele­mentów historii społeczeństwa. Zmiany form oraz me­tod i środków zarządzania związane są ze zmianą warunków życia społecznego, z kolejnymi etapami sto­sunków społecznych. Ma ono zatem historyczny cha­rakter i rozwija się jako proces, w którym następuje ‚stałe zastępowanie jednych form i metod działalności przez inne.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)