NIEZBĘDNE UWAGI

W związku z powyższym niezbędne są dwie zasad­nicze uwagi na temat politycznej treści zarządzania w socjalizmie:Po pierwsze, niezależnie od tego, że podstawo­we interesy społeczne określające klasową istotę socja­listycznego zarządzania są jednolite, musi ono uwzględ­niać zróżnicowany charakter społeczeństwa, a zatem występujące jeszcze różnice interesów niepodstawo- wych, zarówno z punktu widzenia ich kojarzenia, jak i ze względu na określoną przez perspektywiczny cel socjalizmu konieczność usuwania społeczno-ekonomicz- nych źródeł ich występowania i realizacji programu budownictwa społeczeństwa socjalnie jednolitego. Jest to podstawowy cel socjalistycznego zarządzania w sfe­rze stosunków socjalnych, a jednocześnie jedno z głów­nych zadań socjalistycznego zarządzania w ogóle. Stanowi to zarazem podstawowe kryterium oceny jego społecznej efektywności i politycznej treści.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)