OBIEG INFORMACJI JAKO WARUNEK EFEKTYWNOŚCI SYSTEMU

To właśnie stanowi o znaczeniu demokracji socjalistycznej jako jedynie efektywnej metody uzgad­niania interesów klas i warstw społecznych społeczeń­stwa socjalistycznego. Zaniedbanie tej metody prowa­dzi nie do tego, że interesy te znikają, lecz do ich występowania w formach niekontrolowanych, często dla samego systemu niebezpiecznych.Ostatnim warunkiem efektywności socjalistycznego sy­stemu politycznego, na którym zatrzymamy uwagę, jest sprawny obieg informacji. Jest rzeczą oczywistą i nie­raz podkreślaną, że każda wielka organizacja musi w swym działaniu opierać się na dobrym obiegu infor­macji i że obieg ten bynajmniej nie jest łatwo zapew­nić.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)