OBIEKTYWNE PRZYCZYNY

Obiektywne przyczyny występowania sfery polityki w socjalizmie związane są również z zewnę­trznymi warunkami egzystencji społeczeństwa socjali­stycznego, na które składa się istnienie państw kapita­listycznych i innych państw socjalistycznych. Znaczenie polityki w społeczeństwie socjalistycznym nie ulega ograniczeniu — przeciwnie — wzrasta., po­nieważ w stosunkach politycznych w socjalizmie znaj­duje odzwierciedlenie jedność podstawowych interesów i celów socjalistycznych klas i warstw społecznych za­interesowanych w przekształcaniu społeczeństwa so­cjalistycznego w komunistyczne37. Jest to podstawo­wym celem polityki oraz określa treść i charakter ca­łokształtu procesów politycznych.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)