OBIEKTYWNE SKUTKI

Sugeruje, że obiektywne skutki działań państwowych zawsze wpływają na strukturę celów, potrzeb i intere­sów różnych grup społecznych, niezależnie od subiek­tywnych intencji, celów i wyobrażeń grupy rządzącej społeczeństwem za pomocą organizacji państwowej [wy­nik działań jest zawsze dla „kogoś” bardziej korzystny niż dla „kogoś” innego).Akceptujemy opinię, że polityka jest jedna i niepo­dzielna, chociaż działania wchodzące w jej zakres bę­dziemy klasyfikować według sfer życia społecz­nego, w których ujawnia się większość skut­ków danego splotu działań (np. jeśli stwierdzimy, że większość skutków doskonalenia zaopatrzenia emery­talnego ujawnia się w strukturze ekonomicznej społe­czeństwa, a nie w strukturze społecznej, jak należałoby oczekiwać, to zaliczymy te działania do funkcji ekono­micznej).

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)