OBOK GŁÓWNYCH NURTÓW

Jakie funkcje spełniają? Jak komunikują się ze sobą? Czy oddziaływania rozmaitych podmiotów nie szkodzą wewnętrznej równowadze systemu? Czy sprzy­jają stopniowej modernizacji systemu politycznego? Obok tych dwóch głównych nurtów w teoretycznej refleksji uogólniającej wiedzę o systemach politycz­nych występuje od niedawna nowa szkoła w amery­kańskiej nauce administracji (public policy). Koncep­cje te nawiązują polemicznie do propozycji Efistona i Almonda, podejmując próby stawiania nowych py­tań. Mniej ważne są tu pytania o budowę organi­zacji politycznych, o ich zasady, o procesy wie­lostronnych oddziaływań między różnymi podmiotami aktywności politycznej lub też o podział ról i :sadań w obrębie systemu politycznego w procesie kształto­wania decyzji.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)