OBOK PARTII

Obok partii komunistycznej podstawową instytucją socjalistycznego systemu politycznej organi­zacji społeczeństwa jest aparat państwowy, którego za­kres działania (w związku z funkcjami państwa socja­listycznego) ma tendencje do rozszerzania się na wszy­stkie sfery aktywności społecznej. Zarówno partia ko­munistyczna, jak i aparat państwowy zbudowane są na zasadzie centralizmu demokratycznego ze zraczną niekiedy przewagą elementów centralnych. Zarówno partia komunistyczna, jak i aparat państwowy są in- ‚ stytucjami, poprzez które władza polityczna jest orga­nizowana i wykonywana (organizowanie władzy w apa­racie państwowym odbywa się głównie poprzez organy przedstawicielskie).

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)