OBSERWUJĄC W NAUKACH

Obserwując w naukach politycznych stan badań i li­teratury naukowej poświęconej politycznej organizacji społeczeństwa socjalistycznego, zauważyć można trzy sposoby prowadzenia analizy: pierwszy — prawni­czy, państwawocentryczny, w którym zasady politycz­nej organizacji społeczeństwa socjalistycznego w znacz­nej mierze pokrywają się z zasadami i mechanizmami działania państwa. Jest on ograniczony o tyle, że po­zostawia w zasadzie poza zasięgiem zainteresowania wszystko to, co nie ma bezpośredniego odzwierciedle­nia w systemie norm prawnych, albo skalę ważności ustala według systemu norm prawnych, a nie faktów realiów politycznych. Drugi sposób, który nazwać można doktrynalno-wartościującym, podejmuje analizę na podstawie wytypowania pewnych wartości, którym polityczna organizacja społeczeństwa socjalistycznego powinna odpowiadać, porównując następnie realia po­lityczne z tymi wartościami.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)