OD POCZĄTKU DZIEJÓW

Od początku dziejów społecznych procesy zarządza­nia kształtowały się w dwóch postaciach: żywiołowej i świadomej, związanej z celową i planową dziaŁilno- ścią ludzi. Żywiołowa postać zarządzania, to koniecz­ność regulowania procesów społecznych w obliczu śle­po działających obiektywnych czynników i prawidło­wości występujących w materialnej rzeczywistości. Była ona zawsze związana ze stopniem rozwoju spo­łecznej świadomości, czyli ze stopniem poznania przez ludzi materialnych warunków i społecznych stosunków determinujących ich życie. W społeczeństwie antago- nistycznym decydujący wpływ na żywiołowy przebieg procesu zarządzania wywierały przeciwstawne sobie interesy i dążenia wrogich klas, pod których wpływem rezultaty zarządzania występowały w tym społeczeń- s we jako wypadkowe realizacji przeciwstawnych so­bie celów, zas wykorzystanie możliwości świadomego ‚ zarządzania było zawsze ograniczone przez zasięg od- ręlmych interesów zwalczających się sił społecznych.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)