ODCZYTYWANIE IMPULSÓW

Funkcja adaptacyjna systemu politycznego spełnia się poprzez „odczytywanie” impulsów cywilizacyjnych wytwarzanych w makrostrukturach stanowiących oto­czenie systemu. Przetwarzanie impulsów (inforrracyj- nych i energetycznych)  poprzez ogniwa systemu politycznego, aby mogło dać odpowiedni efekt adapta­cyjny, wymaga odpowiedniego poziomu skuteczności. Utrzymywanie funkcjonalnej równowagi między ży­wiołową zmiennością otoczenia a systemem politycznym jest związane przede wszystkim z działaniami defen­sywnymi . Efekt adaptacyjny jest tożsamy z przedłu­żeniem czasu istnienia systemu politycznego określone­go typu. Osiąganie takiego efektu jest możliwe poprzez: a) systematyczne „uczenie się” nowych ról i zadań przez ogniwa systemu politycznego; b) przeciwdziałanie zewnętrznym i wewnętrznym czynnikom dezintegru­jącym oraz c) likwidowanie napięć wewnątrz systemu wywołanych przez niedostateczną efektywność uprzed­nich działań przystosowawczych.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)