ODDZIAŁYWANIE POLITYKI

W stosunkach tych, będących podstawową socjalną płaszczyzną cało­kształtu zarządzania, na poszczególnych etapach roz­woju znajduje wyraz podstawowe przeciwieństwo kla­sowe danej epoki. Z tego wynika konieczność wsparcia każdej dziedziny zarządzania społecznego przez środki polityczne. Polityka zatem nie tylko określa treść i cele zarządzania, lecz bezpośrednio ingeruje w proces jego realizacji.Oddziaływanie polityki na zarządzanie realizuje się za pośrednictwem politycznej organizacji społeczeń­stwa, bezpośrednio zaś za pośrednictwem głównego ogniwa sfery życia politycznego — państwowej orga­nizacji klasy panującej. Ponieważ realizacja wszel­kiej polityki jest ściśle związana z procesami zarządza­nia, niezbędne jest odróżnienie dwóch podstawowych stron zarządzającej działalności państwa.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)