ODMIENNE INSTYTUCJE POLITYCZNE

Te same instytucje polityczne w społeczeństwach so­cjalistycznych z powodu odmiennego niekiedy wpływu specyficznych zjawisk ekonomicznych lub społecznych występujących w danym społeczeństwie mogą funkcjo­nować inaczej, dając odmienne rezultaty. Przykładem jest kwestia centralizacji i decentralizacji struktur wła­dzy politycznej w społeczeństwach jednolitych naro­dowo i językowo oraz w społeczeństwach wielonaro­dowych, wielojęzykowych itp. Niezależnie jednak od występujących między poszczególnymi społeczeństwami socjalistycznymi różnic, mówić chyba można o pew­nym wspólnym schemacie systemu politycznej organizacji społeczeństwa:

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)