ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PODAWANIE INFORMACJI

Jeśli bowiem odpowiedzialność za po­dawanie nieprawdziwych informacji jest zbyt niska (lub wręcz fikcyjna) opłaca się podawać wiadomości nieprawdziwe lub częściowo tylko prawdziwe. W dru­gim wypadku mamy do czynienia z nieumiejętnością selekcji, w czego wyniku ośrodki kierownicze są prze­ładowane wiadomościami mało istotnymi. Przykładem tego może być nadmierne rozbudowywanie sprawo­zdawczości. W trzecim wypadku ośrodki kierownicze nie dostają wiadomości, (których potrzebują. Może to wynikać ze świadomego zatajenia przed nimi informa­cji niewygodnych dla ogniw niższych albo z błędów w ocenie, co jest rzeczywiście niezbędne do podejmo­wania decyzji. W czwartym wreszcie wypadku powol­ność obiegu informacji wynika najczęściej z wydłużo­nej drogi służbowej, którą informacje płyną. Dlatego konieczne jest funkcjonowanie kanałów szybkiego prze­kazywania informacji bezpośrednio ogniwom kierow­niczym systemu.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)