ODZWIERCIEDLENIE PROCESU

W sumie te dwie pozycje odzwierciedlają w sposób znaczący proces rozwojowy nauk politycznych w na­szym kraju — w najnowszej historii tych nauk, gdy poczynione zostały w ich obrębie kroki zmierzające do zespolenia rozproszonych dawniej wysiłków badaw­czych, do nadania im kierunku oraz odpowiednich ram instytucjonalnych. Towarzyszyła tym krokom — a na­wet je wyprzedzała — budowa rozległego systemu dy­daktyki nauk politycznych w szkolnictwie wyższym oraz kształcenia kadr naukowych. Przechodzimy obecnie do charakterystyki poszcze­gólnych obszarów problemowych, którym poświęcone są prace zawarte w drugiej książce naszego cyklu. Część zatytułowana System polityczny dotyczy za­gadnień podstawowych w politologii.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)