OGNIWA INSTYTUCJONALNE

Takie ogniwa instytucjonalne systemu politycznego jak partie, organizacje interesów grupowych oraz nie­formalne grupy doraźnego nacisku spełniają rolę „ciał pośredniczących” między wielkimi grupami społeczny­mi, z których składa się społeczeństwo, a kierowniczy­mi ośrodkami organizacji państwowej. W rozmaitym s opniu wspomniane „ciała pośredniczące” uczestniczą w przetwarzaniu impulsów energetycznych i informa­cyjnych, ale swoiste dla nich role praktyczne to arty­kulacja interesów i (lub) potrzeb, selekcja i scalanie po­stulatów w większe całości, reprezentacja interesów oraz rekrutacja aktywistów i przywódców. Pomijamy tu różnice między partiami politycznymi a organizacja­mi interesów grupowych dotyczące celów, sposobów działania i zakresu uczestnictwa w procesach politycz­nych, aby wyraźniej określić zadania swoiste dla pań­stwa jako ogniwa struktury systemu politycznego.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)