OGÓLNA PRAWIDŁOWOŚĆ

Znając tę ogólną prawidłowość — a raczej tenden­cję rozwoju państwowości socjalistycznej oraz głów­ne czynniki wpływające na taki właśnie rozwój, mamy przecież trudności z bardziej precyzyjnymi odpowie­dziami. Trudno jest np. jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, który z pozapolitycznych (czysto organizator­skich) czynników powinno się już na obecnym etapie rozwoju społeczeństwa socjalistycznego w organizacji działaniu systemu politycznego uwzględniać lub prze­strzegać, albo które ,z elementów układu klasowo-war- stwowego nawet w wysoko rozwiniętym społeczeństwie zbudowanego socjalizmu będą jego polityczną organiza­cję determinować, a nieuwzględnianie ich grozić może poważnymi zaburzeniami ustroju.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)