OGÓLNA UWAGA

Ogólna uwaga, którą można w związku z tym sfor­mułować, brzmi: efektywność systemu zależy od tego, aby wszystkie jego ogniwa, szczególnie zaś ogniwa cen­tralne, były dobrze, rzetelnie i szybko informowane.Ceną za brak informacji jest nieefektywność systemu, prowadząca do ciężkich błędów i niepowodzeń. Dlatego też wysiłek włożony w usprawnienie obiegu informa­cji, ryzyko zawarte w otwieraniu niezależnych kana­łów przekazywania informacji i nacisk kładziony na to, aby informacje były zawsze rzetelne — w pełni się opłacają.Mówiąc o warunkach efektywności socjalistycznego systemu politycznego, trzeba zawsze mieć na uwadze dynamikę tego systemu. Warunki, które obecni a ry­sują nam się wyraźnie, nie będą już wystarczające w przyszłości. Przeobrażenia społeczeństwa i instytucji politycznych narzucają coraz większe wymagania, któ­rym sprostać musi system polityczny. Dlatego analiza warunków jego efektywności powinna być stałą troską nauk politycznych.

 

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)