OKREŚLENIE INTERESU

Instrumentami określającymi interesy ogólnospołecz­ne i wyznaczającymi im miejsce w hierarchii interesów są programy partii marksistowsko-leninowskich, kon­stytucja oraz plany rozwoju społeczno-gospodarczego i kulturalnego. Powinny być one tak układane, aby nie dopuścić do sytuacji, w której aparat biurokratyczny państwa będzie własne interesy utożsamiał z interesem ogólnospołecznym. Zresztą chodzi tu o coś więcej, o to aby żadna warstwa lub klasa społeczna nie utożsamia­ła swego odrębnego interesu z interesem ogólnospo­łecznym, jeżeli ten odrębny interes nie jest lub już przestał być interesem ogólnospołecznym.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)