OKREŚLENIE MIEJSCA PAŃSTWA

St. Ehrlich podkreślił, że w całokształ­cie organizacji politycznych „organizacja państwowa (w szerokim znaczeniu — przyp. aut.) odgrywa rolę dominującą, szczególną, ale nie wyłączną, jest — by użyć metafory — niezbędnym rusztowa­niem nośnym, którego nie należy utożsamiać z ca­łym gmachem” .Adam Łopatka określając miejsce państwa w syste­mie organizacji politycznych jako „organizacji cen­tralnej całego tego systemu”, zwraca przede wszy­stkim uwagę na to, że państwo jest „organizacją wszechogarniającą, to znaczy obejmującą swo­im działaniem i systemem organizacyjnym całe społe­czeństwo” .Jak z tego wynika, pogląd o szczególnej roli państwa w szerszym układzie, w systemie politycznym jest uza­sadniony głównie przez odwołanie się do jednej cechy państwa — nazywanej „globalnym” lub „wszechogar­niającym” zasięgiem oddziaływania na wielkie grupy społeczne.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)