OKREŚLENIE SWOISTOŚCI

W celu określenia swoistości „tego co polityczne” uważamy za wystarczające czynniki: 1) k o n f 1 i k t owość sił, potrzeb, interesów i form świadomości, je­żeli 2) dotyczy to wielkich grup społecz­nych, które 3) działają w imię maksymalizowania swych potencjałów władczych umożliwiających im zaj­mowanie kierowniczych pozycji w systemie społecznym sensu largo. Łączne występowanie tych trzech czynników charakteryzujących działalność ludz­ką (poprzez organizacje takie jak państwo lub partia albo działalność pozaorganizacyjną) to kryterium względnej odrębności systemu politycznego od jego otoczenia.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)