OPRACOWANIE ZAGADNIEŃ

Tom drugi zawiera natomiast te­oretyczne opracowania wyodrębnionych zagadnień i przy okazji ich omawiania wdaje się w sprawy do­tyczące metod ich badania. Dalej, to co w bardziej kon­kretnej postaci przejawia się w tomie obecnym, a mia­nowicie, różnorodność sposobów podejścia do wzmian­kowanych trzecii grup zagadnień, bardzo silnie zazna­cza się w pierwszej pracy przedstawiającej specyficz­ne właściwości i możliwości badawcze, które na teren politologii wnoszą przedstawiciele różnych współpra­cujących z nią lub w jej obrębie dyscyplin — socjolo­gii) prawoznawstwa, historii, ekonomii politycznej i in­nych, jeszcze kształtujących się nowych gałęzi nauki. W odniesieniu do niniejszej pracy bylibyśmy skłonni traktować takie rozbieżności jako zło przejściowe, wy­nikające z małego zaawansowania prac nad poruszo­nymi tam zagadnieniami, z nadzieją, że w przyszłości uzyskamy poglądy bardziej zintegrowane.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)