ORGANIZACJA CAŁEGO SPOŁECZEŃSTWA

Należy podkreślić, że nasze zainteresowania koncen­trują się na państwie, jego organach, natomiast inny­mi organizacjami działającymi w państwie interesuje­my się o tyle, o ile wchodzą one w określoną rolę po­lityczną, a tym samym wchodzą w skład przedmiotu naszych zainteresowań. Na zakończenie uwag wstęp­nych sformułujemy podstawowe tezy wyjściowe, do których prowadzą nasze analizy. „Państwo” pojmujemy jako organizację całego spo­łeczeństwa globalnego, którego cząstkami składowymi są wszystkie podmioty praw i obowiązków, zarówno fizyczne jak i niefizyczne, niezależnie od tego, jaki jest ich stan prawnopolityczny. Podmioty te łączą stosunki zależności zarówno wyznaczone przez przepisy praw­ne, jak i inne normy społeczne, a także zależności po­lityczne nieunormowane.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)