OSIĄGNIĘCIE CECH

Próbuje się to osiągnąć przez określenie cech swo­istych tej dziedziny życia społecznego (np. ekonomika, kultura, stosunki klasowo-warstwowe), w której państwo ujawnia swe ukierunkowane działa­nia. Nie jest to łatwe, lecz wydaje się być zadaniem wykonalnym (np. ekonomiczna działalność państwa to próby oddziaływania na stosunki produkcji i wymia­ny dóbr i usług, działalność socjalna jest ukierunkowa­na na sferę podziału i konsumpcji dóbr25, a działalność kulturalno-wychowawcza — na sferę treści ścierających się w świadomości społecznej), chociaż każdy wynik ta­kiego analitycznego „szatkowania” rzeczywistości spo­łecznej może być zakwestionowany. Mimo chwiejności tego rodzaju ustaleń dotyczących cech swoistych róż­nych sfer życia społecznego, mimo że sfery te na ogół nakładają się na siebie, a płynność granic między nimi wzrasta wraz z instytucjonalizacją więzi społecznej, można przypuszczać, że nauki społeczne muszą z ta­kich podziałów strefowych korzystać.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)