OSTROŚĆ SPORÓW

Pamiętać przecież należy o tym, że stosowane przez nas pojęcie „system polityczny” jest pojęciem teoretycznym, mającym sta­nowić pewną nazwę, skrót myślowy, zapis oraz okre­ślenie zjawisk, działań i instytucji związanych z orga­nizacją władzy politycznej, z jej funkcjonowaniem, re­lacjami wreszcie między tą władzą, społeczeństwem, grupami społecznymi i jednostką. Dodać tu należy pro­blematykę idei politycznych wyznawanych i afirmo- wanych w danej społeczności.Wydaje się, że ostrość sporów na temat pojęcia „sy­stem polityczny” jest większa wtedy, gdy autorzy trak­tują system polityczny jako kategorię obiektywną, zmniejsza się natomiast, gdy pojęcie system polityczny traktuje się jako kategorię metodologiczną.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)