PAŃSTWO A PROBLEM INTERESU OGÓLNOSPOŁECZNEGO

Na ogół klasa panująca uważa swój interes urzeczy­wistniany za pomocą państwa za interes ogólnospołecz­ny i tak go zwykle przedstawia społeczeństwu. Jest to zatem ideologia społeczeństwa zorganizowanego w pań­stwo, bez której żadne państwo nie może funkcjono­wać efektywnie. Ideologia ta maskowała panowanie klasowe, ale nie tylko. Po pierwsze — państwo jako zjawisko historyczne spełnia swą misję dziejową zaspokajając podstawowy interes ogólnospołeczny, ja­kim jest możność dalszej egzystencji społeczeństwa klasowego . Po drugie — państwo służy interesom ogólnospołecznym w takim zakresie, w jakim interes panującej klasy pokrywa się z interesem ogólnospo­łecznym; w każdej epoce można taką grupę interesów wyodrębnić. Po trzecie — ideologia interesu ogól­nospołecznego jest cechą charakterystyczną dla spo­łeczeństwa zorganizowanego w państwie.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)