PAŃSTWO JAKO CAŁOŚĆ

Państwo może być traktowane jako pewna całość nie tylko w aspekcie czysto organizacyjnym, ale również w trzech następujących aspektach: Etnicznym — stanowi ono konieczny szczebel roz­woju życia społecznego, osiągany przez wszystkie grupy społeczne, które wzniosły się na pewien poziom rozwo­ju społecznego.Kulturowym — grupa ta wytwarza pewne wspól­ne elementy kultury, dziedziczone przez kolejne do­chodzące do władzy klasy społeczne. Jądrem tej wspól­noty kulturowej są zjawiska związane z działalnością państwa (prawo, instytucje państwowe, różne akty państwa). Wszystko to kształtuje świadomość politycz­ną, przejawiającą się w różnym, oczywiście, zakresie w różnych klasach społecznych.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)