PAŃSTWO JAKO ORGANIZACJA SPOŁECZNA

Państwo jako organizacja społeczna jest więc roz­dzierane wewnętrznymi antagonizmami tak silnymi, iż państwo jako aparat utożsamia się w sensie faktycz­nym tylko z częścią społeczeństwa — z klasą panującą. Odzwierciedlenie tego stanu rzeczy znalazło wyraz w niektórych doktrynach prawnonaturalnych XVII i XVIII w., w których państwo występuje jako „coś” na tyle odrębnego od ogółu mieszkańców, że w kon­sekwencji utożsamiane jest z aparatem państwowym, którego ośrodkiem centralnym był monarcha-suweren.Z trzecim znaczeniem pojęcia „państwo” zetknąć się można wyłącznie w naukach prawnych, w których by­wa ono pojmowane również jako podmiot w stosun­kach prawnych zarówno prawnopublicznych, jak i cy­wilnych.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)