PAŃSTWO JAKO SZCZEGÓLNA ORGANIZACJA SPOŁECZNA

Państwo jest jedną z najbardziej uniwersalnych form życia społecznego. Obecnie, praktycznie biorąc, wszy­stkie formy życia społecznego (z wyjątkiem nielicz­nych grup żyjących w pierwotnym stanie i nie uświa­damiających sobie faktu życia w społeczności państwo­wej) są w jakimś stopniu powiązane z organizacją pań­stwową, przy czym powiązanie to znajduje m. in. wy­raz w przepisach prawnych. W stosunku do olbrzymiej większości tych form państwo poprzez swoje organy zajmuje pozycję zwierzchnią i podporządkowuje je sobie w trybie administracyjnym. Niektóre z nich ma­ją szczególną pozycję w państwie. Nie są mu podpo­rządkowane w trybie administracyjnego nadzoru i zaj­mują pozycję kontrolera organów państwowych oraz wpływają na ich kreowanie i funkcjonowanie.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)